Notice

Vijesti

Spriječimo bacanje smeća u korita rijeka

Za pregled više fotogratija, kliknite na fotografiju iznad

Općina Novi Travnik u cilju očuvanja zdravog okoliša pokrenula je više akcija čišćenja korita rijeka i vodotoka te je u toku 2019. godine uložila znatna financijska i materijalna sredstva te angažirala dodatno ljudstvo.

U akciju čišćenja aktivno su uključena komunalna poduzeća te Sportsko ribolovno društva Novi Travnik koje je u u periodu april – maj izvršilo čišćenje vodotoka rijeka na relaciji Zagrlje – Nević polje.

Nakon završenog čišćenja uočene su pojave ponovnog bacanja smeća u korita   rijeka Grlonice i Jaglenice te uz putne komunikacije o čemu svjedoče slijedeće fotografije:

Komunalni inspektor nakon izvršenog uviđaja na širem prostoru novotravničke općine protiv poznatih i nepoznatih počinioca podnijet će prekršajne prijave Općinskom sudu Travnik.

Upozoravamo građane da je Odlukom o komunalnom redu   zabranjeno odlaganje smeća i drugog otpada na javne površine, u potoke i korita rijeka.

Općina Novi Travnik će ustrajno nastaviti raditi na kažnjavanju počinilaca te u tom smislu obavještavamo građane da je Odlukom o komunalnom redu propisana i novčana kazna, koja se kreće u rasponu od 500 KM do 1 500 KM.

U zajedničkom cilju očuvanja prirode za sve naše građane i generacije koje dolaze iza nas molimo građane da ukoliko primjete da se na određenim lokacijama nelegalno odlaže otpad ili da se baca u korita rijeka da o tome obavijeste Općinu Novi Travnik odnosno komulanu inspekciju.

Sve relevantne informacije mogu se dostaviti u Općinu Novi Travnik ili na kontakt telefon 030 793 742.