Notice

Vijesti

Posjeta firmi CIOT

Za pregled više fotogratija, kliknite na fotografiju iznad

Dana 09.10.2019 god. Načelnik općine Novi Travnik sa najbližim suradnicima posjetio je firmu CIOT d.o.o. Travnik PJ Novi Travnik. Riječ je o firmi koja se bavi eksploatacijom arhitektonsko građevinskog kamena na lokalitetu Dolovi – Begova Begovača, MZ Rostovo. 

Rukovodilac  Azra Leko i Branko Vučković  na samoj lokaciji su upoznali Načelnika i suradnike sa načinom rada i planovima društva CIOT d.o.o. u narednom periodu.

Razgovarano je o mogučnosti poboljšanja uvjeta rada na samoj lokaciji kamenoloma, dovođenju električne energije, vode, uređenju samoga područja eksploatacije i dr.

Iskazana je i spremnost da  društvo CIOT d.o.o.   aktivno pomogne MZ Rostovo u realizaciji projekata značajnih za ovu MZ-u i njene stanovnike.