Notice

Vijesti

POSJETA LOKALITETU EKSPLOATACIJE KAMENA GABRA U MZ ŠENKOVIĆI

Za pregled više fotogratija, kliknite na fotografiju iznad

Načelnik Općine Novi Travnik sa saradnicima posjetio je 17.10.2019.godine lokalitet „Staište“ na području MZ Šenkovići, na kojem privredno društvo „SPR“ d.o.o. Vitez  vrši eksploataciju mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena gabra.

Sastanku su prisustvovali  vlasnik „SPR“ d.o.o. Pejo Martinović sa saradnicima, te predstavnik Elektroprivrede BiH - PJ Distribucije Novi Travnik Husein Prohan.

Nakon obilaska lokaliteta  površinskog kopa „Staište“,  predmet razgovora bila je problematika poslovanja u smislu obezbjeđenja tehničkih uslova i poduzimanja pripremnih radova u cilju redovne eksploatacije arhitektonsko-građevinskog kamena gabra, a sve u skladu sa zakonskim i pratećim propisima koji se odnose na ovu vrstu radova.