Notice

Vijesti

JAVNI POZIV za održavanje javne rasprave o Nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi

Pozivaju se građani,udruge građana,ustanove,pravne i fizičke osobe i svi zainteresirani subjekti da se aktivno uključe u Javnu raspravu o Nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi.

Na svojoj XIX. redovitoj sjednici Općinsko Vijeće Novi Travnik razmatralo je Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Novi Travnik i donijelo Zaključak o provedbi javne rasprave u cilju upoznavanje fizičkih i pravnih osoba općine o ovoj Odluci.

Prijedloge,primjedbe, mišljenja i sugestije mogu se dostaviti u pismenoj formi do 3.12.2019 godine Službi za urbanizam,katastar i imovinsko-pravne poslove i Službi za komunalne djelatnosti,obnovi i stambene poslove Općine Novi Travnik,te usmeno na javnoj raspravi.

Služba za za urbanizam,katastar i imovinsko-pravne poslove i Službi za komunalne djelatnosti,obnovi i stambene poslove Općine Novi Travnik organizira glavnu javnu raspravu u zgradi Općine Novi Travnik sala Općinskog Vijeća Novi Travnik,dana: 4.12.2019 godine sa početkom u 12,00 sati/srijeda/

Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Novi Travnik objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici Općine Novi Travnik, kojeg možete pogledati na sljedećem linku: Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Novi Travnik.