Notice

Vijesti

JAVNI POZIV za održavanje javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim komunalnim taksama

Pozivaju se građani,udruge građana,ustanove,pravne i fizičke osobe i svi zainteresirani subjekti da se aktivno uključe u Javnu raspravu o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke  o općinskim komunalnim taksama

Na svojoj XIX. redovnoj sjednici Općinsko Vijeće Novi Travnik razmatralo je Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke  o općinskim komunalnim taksama i donijelo Zaključak o provedbi javne rasprave u cilju upoznavanja  pravnih osoba općine o ovoj Odluci.

Prijedloge,primjedbe, mišljenja i sugestije mogu se dostaviti u pismenoj formi do 2.12.2019 godine Službi za privredu, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj Općine Novi Travnik, te usmeno na javnoj raspravi.

Služba za privred, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj Općine Novi Travnik organizira glavnu javnu raspravu u zgradi Općine Novi Travnik sala Općinskog Vijeća Novi Travnik,dana: 03.12.2019 godine sa početkom u 10,00 sati/utorak/

Nacrt Odluke o Odluke o izmjenama i dopunama Odluke  o općinskim komunalnim taksama objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici Općine Novi Travnik, kojeg možete pogledati na sljedećem linku: Nacrt Odluke o Odluke o izmjenama i dopunama Odluke  o općinskim komunalnim taksama.