Notice

Vijesti

JAVNI OGLAS za imenovanje i popunu Upravnog i Nadzornog odbora

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (Službene novine FBiH br. 12/03 i 34/03), te Odluke Općinskog vijeća Novi Travnik broj: 08-05-2-317/11 od 22.02.2011. godine, Komisija za izbor u Regulirane organe objavljuje:

JAVNI OGLAS

Za imenovanje i popunu Upravnog i Nadzornog odbora

1. Objavljuje se javni oglas za popunu člana Upravnog odbora JU„Centar za socijalni rad“ Novi Travnik i to:

  • Član Upravnog obora ispred ustanove – 1 pozicija

2. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora odbora JP“Veterinarska stanica“ d.o.o. Novi Travnik

  • Član Nadzornog odbora ispred osnivača – 2 pozicija
  • Član Nadzornog odbora ispred preduzeća – 1 pozicija

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovdje.