Notice

Vijesti

Obavijest za građanstvo - O D L U K A o rasporedu radnog vremena u jedinstvenom organu državne službe Općini Novi Travnik

Na osnovu člana 38. i 117. Statuta Općine Novi Travnik („ Službeni glasnik Općine Novi Travnik“broj: 3/08), u vezi sa članom 37. Zakona o radu (Službene novine FBIH broj: 43/99 i 32/00)  Načelnik Općine Novi Travnik donio je  O D L U K U o rasporedu radnog vremena u jedinstvenom organu državne službe  Općini Novi Travnik .

Raspored radnog vremena od 01.03.2013. godine pa ubuduće, u jedinstvenom organu državne službe Općini Novi Travnik, će biti slijedeći:

  • u radne dane ponedjeljak, utorak, srijeda i petak radno vrijeme je u vremenskom periodu od od 08:00 -16:00 sati ,  sa pauzom u toku radnog dana koja će trajati od 11:00-11:30 sati  i
  • četvrtkom od od 08:00 -17:30 sati  sa pauzom u toku radnog dana  koja će trajati od 11:00 -11:30 sati