Notice

Vijesti

OBAVJEŠTENJE JKP Vilenica Vodovod

Dana 27.12.2019. godine planirana je sanacija kvara na cjevovodu DN 315 u naselju Margetići ( kod industrijske zone Bratstvo ) zbog čega je moguće da dođe do oscilacije pritiska u ulici Kalinska, Fra marijana Šunjića i dijelu ulice Vilenička. Oscilacije su moguće u periodu od 08,00 do 16,00 sati kada je planirano izvođenje radova.