Notice

Vijesti

Informacija za javnost

Poštovani sugrađani,

Administracija kojoj sam na čelu ima za cilj biti istinski  servis svih građana. Posao je to koji se neprekidno unapređuje i razvija a uočene greške i propusti popravljaju i eliminiraju.

Interakcija sa građanima je svakodnevna  o čemu svjedoče i egzaktni podaci. Na protokolu Općine Novi Travnik u 2019. godini  zaprimljeno je i kroz rad općinskih službi obrađeno 4.800 različitih predmeta dok je Matični ured po zahtjevu stranaka izdao  9.500 izvoda iz matičnih knjiga.

U matične knjige rođenih u 2019.godini upisano je 246 novorođene djece  a u knjigu umrlih  248 osoba.

Tokom 2019. godine brak je u Općini Novi Travnik zaključilo 177 parova.

U  cilju unapređenja komunikacije sa poslovnim sektorom, sprovedena je regulatorna reforma  koja omogućava uštede investitorima  za preko 10% niže takse iz oblasti građenja, kraće rokove i pojednostavljene procedure dobijanja dozvola, a sve u cilju povećanja konkurentnosti općine.

U cilju povećanja transparentnosti i lakšeg pristupa informacijama uspostavljen je  elektronski registar dozvola i saglasnosti u nadležnosti Općine,  koji će pomoći svakom investitoru i građaninu da na službenoj stranici Općine  dobije sve potrebne informacije o načinu na koji može pokrenuti proceduru, koliko će trajati i koliko košta njeno provođenje.

Osim ovog projekta, provodimo i  druge aktivnosti koje za cilj imaju privlačenje investicija a sve s ciljem povećanja broja uposlenih i poboljšanja životnog standarda naših građana.

Na ukupan  rad općinske administracije u  2019. godini  uloženo je 20 žalbi.

Tekuću, 2019. godinu Općina Novi Travnik  završit će u proračunskom suficitu.

Suficit je ostvaren i pored troškova nastalih kao posljedica bujičnih poplava koje su  početkom godine načinile značajne štete na infrastrukturi, vodotocima i objektima.

Najveći dio šteta je saniran tako  da je  u 2019. godini:

  • Izgrađen novi most u  Stojkovićima
  • Sanirane štete na putnim pravcima u mjestima Budušići, Bučići,Šenkovići, Čakići, Pečuj, Bugojčići, Krnjić Potok, Božići

Brojna su ulaganja u infrastrukturu  a od realiziranih u 2019. godini  izdvojio bih:

  • Izgradnja prilaza i parking prostora, u ulici Kalinska, S.Tomaševića i R. Boškovića (čime se broj  parking mjesta  u gradskom području povećao za  67)
  • Podržani su projekti sanacije krovova na  11 stambenih  zgrada
  • Dužina asfaltiranih puteva na području općine uvećana je za  4.400 metara
  •  Izvršeno je čišćenje i  uređenje korita rijeka u svim mjesnim zajednicama
  • Saniran most u mjestu Rankovići
  • Urađena  oborinska kanalizacija u drugom prstenu u zoni Neobarje u dužini od 1.604 m2
  • Natkriven dio tribina na gradskom stadionu a na Domu kulture izmijenjen dio vanjske stolarije
  • U završnoj fazi je izmjena stolarije na Vatrogasnom domu i izmjena rasvjete u Sportskoj dvorani

U 2019. godini broj stipendija  povećali smo na 111 a obečavam vam da će broj stipendija u 2020. godini biti još veći.

Vrata Općine, javnih ustanova i poduzeća i u 2019. godin otvorili smo  za 22 mlade osobe kojima je omogućeno da steknu prvo radno iskustvo bez zasnivanja radnog odnosa i osposobe se za samostalni rad. Od 2015 godine do danas takvu šansu dobilo je 79 mladih osoba.

 Za mlade u Proračunu smo predvidjeli sredstva za početne biznise  i inovativne ideje mladih.

Ove godine, u suradnji sa  Instututom za razvoj mladih KULT  dodijelili smo iz preduzetničkog fonda za mlade sredstva za realizaciju  najboljih poduzetničkih projekata.

 Nastavit ćemo podržavati slične projekte  i ideje  mladih novotravničana a sve u cilju razvoja privrede na području naše općine i zaustavljanju odlaska mladih ljudi. 

Nadam se da šest (6)  pokrenutih biznisa u oblasti razvoja računarstva,pokretanja autoškole, unapređenje usluga varenja, izrade namještaja, proizvodnje kolača i  tova junadi kao i 59 projekata mladih koje je općina Novi Travnik ranijih godina podržala i realizirala kroz projekt Omladinska banka, biti poticaj  mladima da ustraju u ostvarenju vlastitih ideja .

Sredstva smo  osigurali i za projekte nevladinog sektora na način da smo kroz javni poziv, primjenjujući LOD metodologiju došli  do kvalitetnih projekata i  odobrili  sredstva za aktivnosti od interesa za zajednicu. Do danas, finansijski smo podržali 20 projekata nevladinog sektora.

U 2020. godini nastavljamo sa realizacijom započetih projekata, koji su od interesa za funkcioniranje lokalne zajednice.

Želja nam je da se  broj zaposlenih poveća iznad broja 5. 425 osoba, koliko ih je sa područja Novog Travnika bilo zaposleno po statističkim podacima na dan 31.10.2019. godine.

Stopa zaposlenosti je 64,1% što  općinu Novi Travnik čini četvrtom po broju zaposlenih u SBK ( iza Travnika, Kreševa i Kiseljaka).

Ugovoreni projekti, poput nastavka izgradnje komunalne infrastrukture u zoni Neobarje          ( završni radovi na izgradnji saobračajnica unutar zone), završna faza izgradnje primarne kanalizacione mreže u  području Međuvode kao i izgradnja kružnog toka bit će pokrenuti čim to vremenski uvjeti budu dozvoljavali.

Na kraju, poštovani  građani,

Svima vama želim dobro zdravlje, sklad u porodici i sretnu i uspješnu Novu 2020. Godinu!

 

 N A Č E L N I K

Refik Lendo