Vijesti

Obavještenje o provođenju projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“

Published on Tuesday, 18 February 2020 10:50

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 17.02.2020. godine, u trajanju 22 dana, u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak", a u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH 26/04 i 42/04) i Zakonom o statistici u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br.63/03 i 9/09) na teritoriji općine Novi Travnik provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka. Anketiranje će za potrebe statističkih institucija u Bosni i Hercegovini provoditi akreditovani anketari koje angažuje istraživačka agencija Prism Research iz Sarajeva za potrebe zvaničnih statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Anketiranje će se provoditi u većini općina Bosne i Hercegovine prema odabranom uzorku.

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka, statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju punu povjerljivost podataka.

Koristimo priliku da Vas zamolimo za punu saradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte: Federalni zavod za statistiku, tel: 033 407-019, fax: 033 226-151, email: fedstat@.fzs.ba