Notice

Vijesti

Uspostava Adresnog registra –informacija za javnost

Poštovani sugrađani,

Sukladno Zakonu o označavanju i evidentiranju naseljenih mjesta, ulica i trgova te utvrđivanju kućnih brojeva („Službene novine SBK/KSB“ broj: 4/16) Općinsko Vijeće  Novi Travnik donijelo je Odlukuo obilježavanju i evidentiranju naziva naseljenih mjesta, ulica i trgova te utvrđivanju kućnih brojeva na području Općine Novi Travnik ("Službeni glasnik Općine Novi Travnik" broj:3/17) u kojoj je definirano da je potrebno izvršiti:

  • Dodjelu kućnih brojeva po ulicama, trgovima i naseljenim mjestima
  • Utvrditi kućni broj rješenjem, 
  • Voditi i održavati Registar prostornih jedinica za teritorij Općine

Radom na terenu i provjerom katastarskih podataka utvrđeno je za prostor općine Novi Travnik , u okviru 52 registrirana naseljena mjesta, ima  ukupno 7939 kućnih brojeva (za postojeće objekte i za objekte predviđene Regulacionim planovima).

U cilju realizacije Odluke, Općina Novi Travnik izvršila je nabavu određenog broja tablica sa kućnim brojevima te će  uskoro početi sa aktivnostima postavljanja kućnih brojeva o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

N A Č E L N I K

Refik Lendo