Notice

Vijesti

Sastanak Ekspertne Grupe - Preporuke za promjene Ustava FBiH održan u zgradi Općine Novi Travnik

U četvrtak, 14. marta/ožujka 2013 godine, u 12:00 sati, u uredu načelnika općine Novi Travnik, održan je sastanak Ekspertne grupe - Preporuke za promjene Ustava FBiH, kojem su prisustvovali načelnici svih općina SBK-a izuzev načelnika općine Travnik i načelnika općine Jajce.

Cilj sastanka je bio razvoj preporuka koje bi doprinijele unapređenju funkcionalnosti, učinkovitosti i troškovnoj efikasnosti u Federaciji BiH. Ekspertna grupa je uključena u obiman proces konsultacija koji ima za cilj prikupljanje stavova, kako nadležnih vlasti tako i civilnog društva i relevantnih stručnjaka iz različitih oblasti.

Ekspertna grupa je formirana sredinom januara/siječnja 2013. godine, uz pomoć Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Konačni cilj jeste izrada pragmatičnog prijedloga za izmjene koji će biti predstavljen na konferenciji za javnost planiranoj za početak maja/svibnja 2013. godine. Ekspertnu grupu čine slijedeći članovi: g-din Krešimir Zubak, g-din Vchid Šehić, g-din Kasim Trnka, g-đa Mirjana Nadaždin Defterdarević, g-din Mile Lasić, g-din Zlatan Begić (sekretar Ekspertne grupe).