Vijesti

Saopštenje

Published on Monday, 20 April 2020 15:04

Centar za socijalni rad Novi Travnik je u okviru svojih mogućnosti i ovlaštenja u vrijeme pandemije COVID-19 poduzeo mjere za zaštitu ranjivih kategorija stanovništva, a posebno za zaštitu osoba sa poteškoćama u razvoju, djece bez adekvatnog rodteljskog staranja, osobe sa invaliditetom kao i osobe treće životne dobi.

Uvažavajući namjeru nadležnih vasti da potpisivanjem određenih ograničenja suzbijanju širenje epidemije bolesti, znajući da zabrana kontakta i ograničenja za ranjive kategorije mogu dovesti do određenih posljedica, a posebno na osobe koje su smještene u ustanove socijalne zaštite, djelatnici Centra redovno kontaktiraju i informišu se o stanju naših štičenika. Na smještaju trenutno se nalazi 66 građana Novog Travnika, u 13 ustanova socijalne zaštite na području BiH.

Kako se u u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići i Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin nalaze osobe koje uglavnom nemaju bližih srodnika, Centar je osigurao pakete i dostavio u Zavode.