Notice

Vijesti

Javne konsultacije po predloženim projektima javno – privatnog partnerstva

Općina Novi Travnik predlaže:

  • Srednjoročni plan potencijalnih javno privatnih projekata (trogodošnji plan) i
  • Godišnji plan potencijalnih javno privatnih projekata

koji bi se realizirali kroz javno - privatno partnerstvo, te je u skladu sa čl. 13. Zakona o javno – privatnom partnerstvu (službene novine KSB/SBK br.3 od 17.04.2018. godine) potrebno provesti javne konsultacije.

Stoga pozivamo stanovništvo općine Novi Travnik, civilna društva, privatni sektor, akademsku i stručnu zajednicu da se uključe u javnu raspravu po predloženim projektima javno – privatnog partnerstva, koji se nalaze u prilogu ovoga dopisa, (Anex 1 i Anex 2).

Zbog poznate situacije sa korona virusom po preporuci nadležnog kantonalnog ministartva odlučili smo da javnu konsultaciju obavimo elektronskim putem.

Pozivamo zainteresirane subjekte da svoje prijedloge, preporuke i sugestije u narednih dest dana dostavljaju na mail adresu: ont.gospodarstvo@tel.net.ba ili pismeno na adresu Općina Novi Travnik, Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvitak, Kralja Tvrtka bb, Novi Travnik.

Prilog: Anex 1 i Anex 2