Notice

Vijesti

J A V N I P O Z I V ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA FIZIČKIM LICIMA REGISTROVANIM KOD NADLEŽNIH OPĆINSKIH ORGANA KOJA SU U 2020. GODINI IMALI PAD OD 20 % I VIŠE OSTVARENOG PROMETA UZROKOVAN PANDEMIJOM COVID-19 U ODNOSU NA ISTI MJESEC 2019. GODINE

Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona poziva sva fizička lica registrovana kod nadležnih općinskih organa koja nisu ostvarila prava po prvom Javnom pozivu pravnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite bio zabranjen rad broj: 01-11-186/20 od 05.05.2020. godine, drugom Javnom pozivu pravnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite bio zabranjen rad broj: 1-11-186-2/20 od 29.05.2020. godine te po Javnom pozivu za poslovne subjekte koji su u mjesecu aprilu 2020. godine imali pad 20% i više ostvarenog prometa u odnosu na isti mjesec 2019. godine od 22.07.2020. godine, a imali su u mjesecu aprilu 2020. godine pad od 20% i više ostvarenog prometa u odnosu na isti mjesec 2019. godine, da se prijave na Javni poziv kojim će ostvariti pravo na subvencioniranje dijela minimalne neto plate za mjesec april 2020. godine, shodno raspoloživim sredstvima u Budžetu Srednjobosanskog kantona. 

U tekstu ispod nalazi se link za preuzimanje Javnog poziva i Zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava.

http://sbk-ksb.gov.ba/bs/novosti/j-a-v-n-i-p-o-z-i-v-za-dodjelu-finansijskih-sredstava-fizickim-licima-registrovanim-kod-nadleznih-opcinskih-organa-koja-su-u-2020-godini-imali-pad-od-20-i-vise-ostvarenog-prometa-uzrokovan-pandemijom-covid-19-u-odnosu-na-isti-mjesec-2019-godine.html

MINISTARSTVO PRIVREDE SBK