Notice

Vijesti

Pilotiranje smjernica za postupanje u slučaju nasilja nad djecom

Okrugli stol na temu  „Pilotiranje Nacrta Smjernica za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini u općini Novi Travnik“, održan je  u prostorijama JU Centra za socijalni rad  Novi Travnik.

Okruglom stolu, uz načelnika Općine g. Refika Lendu , tajnika Općine, pomoćnika načelnika, direktore i pedagoge škola prisustvovali su i uposlenici Centra za socijalni rad Novi Travnik, predstavnici zdravstvenog sektora i policije.

 

Tom prilikom rečeno je da se okrugli stol provodi u okviru Projekta „Unaprjeđenje identifikacije i upućivanja slučajeva nasilja nad djecom“ a koji se  implementira  u okviru regionalnog projekta „Zaštita djece od nasilja u jugoistočnoj Europi“, podržan od Europske unija i UNICEF BiH.

Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) omogućava tehničku podršku UNICEF-a u implementaciji projekta u sljedećih 10 ciljanih općina/opština BiH: Bileća, Kotor Varoš, Laktaši, Novi Grad (RS), Novi Travnik, Posušje, Sanski Most, Stolac, Tešanj i Višegrad.

 

Cilj projekta je pilotiranje razvijenih „Smjernica za postupanje u slučaju nasilja nad djecom“ od kojih se očekuje da unaprijede identifikaciju i upućivanje slučajeva nasilja u deset ciljanih općina. Izrada Smjernica je u nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa entitetskim ministarstvima socijalne zaštite i stručnim ekspertima iz oblasti nasilja nad djecom.

U okviru implementacije projekta, predviđeno je održavanje okruglih stolova u  navedenim ciljanim općinama/opštinama, zbog konsultacija sa drugim akterima iz lokalne zajednice koji su direktno uključeni u pružanje usluga djeci izloženoj nasilju s ciljem definisanja zajedničkih preporuka po pitanju Nacrta dokumenta „Smjernica za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom u BiH“ i njegove primjene.