Notice

Vijesti

Zakazana druga redovita sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik

Druga redovita sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik zakazana je za četvrtak, 04.02.2021.

Sjednica  će se održati u dvorani Općine Novi Travnik, sa početkom u 10,00 sati.

Na dnevnom redu će se naći Prijedlog odluke o  imenovanju Općinskog pravobranitelja kao i Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SEECAP) Općine Novi Travnik za period do 2030.godine.

Općinsko vijeće, sukladno  Statutu Općine Novi Travnik i Poslovniku Općinskog vijeća Novi Travnik  razmatrat će  prijedloge Rješenja o imenovanju svojih stalnih radnih tijela – Povjerenstava:

 • Povjerenstva za statut i propise;
 • Povjerenstva za proračun, financije i ekonomska pitanja;
 • Povjerenstva za prigovore, predstavke i prijedloge;
 • Povjerenstva za društvene djelatnosti;
 • Povjerenstva za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova;
 • Povjerenstva za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju;
 • Povjerenstva za poslove mjesnih zajednica;
 • Administrativno povjerenstvo;
 • Etičko vijeće časti;
 • Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja;
 • Povjerenstvo za izbor korisnika donacije;
 • Povjerenstvo za procjenu prometne vrijednosti nekretnina;
 • Povjerenstvo za žalbe;
 • Povjerenstvo za izbor u regulirane organe.

Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju skupštine JKP „Vilenica čistoća“ d.o.o. Novi Travnik i

Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju skupštine JP „Vilenica vodovod“ d.o.o. Novi Travnik također su točke dnevnog reda druge redovite sjednice  na kojoj će se razmatrati i Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU „Dom zdravlja“ Novi Travnik.

Općinsko vijeće razmatrat će Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta radi korištenja u poljoprivredne svrhe, Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU „Dječji vrtić“ Novi Travnik kao i Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog nadmetanja putem licitacije u industrijsko poslovnoj zoni „Neobarje“, radi izgradnje poslovnog objekta.

Na dnevnom redu, uz brojne druge, su i točke Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva Novi Travnik, Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva Novi Travnik kao i Prijedlog Rješenja o formiranju Povjerenstva za provođenje postupaka Javnih nadmetanja (licitacija) u Općini Novi Travnik.