Notice

Vijesti

Obavijest o anketiranju

Federalni  Zavod za statistiku  obavještava građane  da će se u periodu od 08.02.2021. godine, u trajanju od 22 dana (uz mogućnost produIjenja terenskog rada do 7 dana), u okviru projekta „ Podrška statističkom sustavu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“ na teritoriji općine Novi Travnik  provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističog okvira uzorka.

Anketiranje će provoditi akreditovani anketari koje angažira Federalni zavod za statistiku.

Iz Federalnog Zavoda za statistiku  garantiraju punu povjerljivost podataka te mole građane za suradnju tijekom provođenja anketiranja.

Napominjemo  da su  anketari, u cilju zaštite zdravlja, prilikom anketiranja dužni primjenjivati preporučene mjere navedene u Naredbama Federalnog kriznog stožera.