Notice

Vijesti

Imenovana radna tijela Općinskog vijeća Novi Travnik

U zgradi Općine Novi Travnik u četvrtak  04.02.2021. održana je druga redovita sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik na kojoj je  donijeta Odluka o imenovanju Općinskog pravobranitelja kao i Odluke o usvajanju Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SEECAP) Općine Novi Travnik za period do 2030. godine.

Općinsko vijeće donijelo je  Rješenja o imenovanju svojih stalnih radnih tijela – Povjerenstava:

 • Povjerenstva za statut i propise;
 • Povjerenstva za proračun, financije i ekonomska pitanja;
 • Povjerenstva za prigovore, predstavke i prijedloge;
 • Povjerenstva za društvene djelatnosti;
 • Povjerenstva za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova;
 • Povjerenstva za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju;
 • Povjerenstva za poslove mjesnih zajednica;
 • Administrativno povjerenstvo;
 • Etičko vijeće časti;
 • Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja;
 • Povjerenstvo za izbor korisnika donacije;
 • Povjerenstvo za procjenu prometne vrijednosti nekretnina;
 • Povjerenstvo za žalbe.

Na drugoj redovitoj sjednici  donijeto je  Rješenje o konačnom imenovanju skupštine JKP „Vilenica čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, Rješenje o konačnom imenovanju skupštine JP „Vilenica Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik,  Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća JU „Dom zdravlja“ Novi Travnik i Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU „Dječji vrtić“ Novi Travnik .

Općinsko vijeće donijelo je  Odluku o raspisivanju Javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta radi korištenja u poljoprivredne svrhe  kao i Odluku o raspisivanju javnog nadmetanja putem licitacije u industrijsko poslovnoj  zoni „Neobarje“, radi izgradnje poslovnog objekta.

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva Novi Travnik donesena je na drugoj redovitoj sjednici Općinskog vijeća kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva Novi Travnik.