Notice

Vijesti

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore u posjeti Novom Travniku

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković i direktor Sektora za javna dokumenta Mirko Bošković posjetili su danas Općinu Novi Travnik gdje su s načelnikom Stjepanom Dujom razgovarali o aktualnom  temama uz poseban osvrt na uvjete poslovanja bh. kompanija. Nakon sastanka, predstavnici Općine i Komore posjetili su kompanije ADK i N&S Novi  Travnik, te se upoznali sa aktualnim stanjem i planovima kompanija,  ali i problemima i izazovima sa kojima se suočavaju.

Predsjednik Vuković je iskoristio priliku upoznati domaćine sa ulogom i aktivnostima Komore, kao i najnovijim pokazateljima vanjskotrgovinske razmjene i analizom stanja u gospodarstvu Bosne i Hercegovine u 2020. godini. Takođe je apelirao i pozvao predstavnike kompanija da se, ukoliko imaju problema u poslovanju ili ukoliko imaju ideja i rješenja za aktualne probleme, obrate Komori čiji je zadatak prevashodno zastupanje interesa poslovne zajednice.

Poduzeće ADK d.o.o. osnovano je 1995. godine i jedno je od najvećih slovenačkih poduzeća u metalsko – prerađivačkoj grani. Veći dio djelatnosti predstavlja izrada složenih čeličnih konstrukcija od sitnozrnatog čelika i montaža završnih proizvoda. Proizvodnja i montaža imaju podršku od strane odjela za projektovanje i konstruiranje. Završni proizvodi su stojevi i naprave za vertikalno podizanje tereta i stojevi za potrebe u građevinarstvu. Proizvodnja u Novom Travniku se odvija na 17.000 m² natkrivenog prostora. Osnovni principi i smjernice kompanije su : stalno poboljšanje i ažuriranje sustava vođenja kvaliteta; monitoring kvaliteta procesa i proizvoda za postavljanje ciljeva kvaliteta; održavanje partnerskog odnosa sa naručiteljima i dobavljačima sukladno strategiji kompanije; pažnja prema naručitelju; ispunjavanje njegovih zahtjeva, prilagođavanje i ispunjavanje njegovih očekivanja sukladno zakonskim odredbama, u okruženju poslovanja,; njegovanje pozitivnog odnosa u poslovnom i lokalnom okruženju; stalno obrazovanje i stručno osposobljavanje zaposlenih, te razvoj kompetencija za kvalitetnu isporuku usluga i proizvoda, kao i osiguranje zdravog radnog okruženja, te osiguranje resursa za implementaciju politike kvaliteta.Kompanija ima 500 zaposlenih i bilježi drugu najuspešniju godinu poslovanja uprkos pandemiji koronavirusa.

Preduzeće  N&S d.o.o. osnovano je 1989. godine i dugo godina se bavilo izradom i montažom čeličnih konstrukcija Također, nudilo je kompletne usluge projektiranja te građenja objekata po sustavu ključ u ruke, kao i usluge konsaltinga u vezi građevinarstva, preporuke o izboru vrste konstrukcija, limova, panela i sl.; izradom projektne dokumentacije s potrebnom radioničkom razradom, izradom elaborata statičke sigurnosti i stabilnosti izvedenih radova, konstrukcije i pokrivanja, stručnim nadzorom nad izvršenjem radova. Od 1999. godine kompanija se bavi proizvodnjom pogrebne opreme i danas zapošljava 50 radnika. Proizvodnja je smještena na 2700 m2 zatvorenog prostora. U specijalizovanoj proizvodnji lijesova izrađenih od punog drveta na tržištu je prisutno oko dvadeset moderno dizajniranih modela. Stalno razvijanje i uvođenje novih dizajnerskih rješenja, upotreba moderne tehnologije, te godine tradicije i iskustva, rezultirale su željenim kvalitetom proizvoda, usklađenim sa visokim evropskim standardima.

Predstavnici kompanija tokom današnje posjete bili su direktor Vili Šumer i Zijad Đulabić ispred kompanije ADK d.o.o., te direktor Slavko Zekić i Mladen Zekić ispred kompanije N&S d.o.o.