Notice

Vijesti

Nacrta Proračuna Općine Novi Travnik za 2021.godinu upućen na javnu raspravu

Općinsko vijeće Novi Travnik  na sjednici održanoj 24.02.2021. godine razmatralo je  13. točaka dnevnog reda.

Nakon brojnih vijećničkih pitanja  i utvrđivanja dnevnog reda na 3. redovitoj sjednici donijet je Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu Nacrta Proračuna Općine Novi Travnik za 2021.godinu.

Općinsko vijeće, nakon provedenih rasprava donijelo je dvije odluka  o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu, jedno rješenje o preuzimanju građevinskog zemljišta od ranijeg vlasnika i posjednika  na Općinu Novi Travnik a donijete su i dvije  Odluku o raspisivanju Javnog nadmetanja putem licitacije u industrijsko-poslovnoj zoni „Neobarje“, radi izgradnje poslovnog objekta.

Na  trećoj redovitoj sjednici Općinskog vijeća Novi Travnik usvojen je  Zaključak o upućivanju zahtjeva firme „Bomax“ d.o.o. Novi Travnik za davanje prethodne suglasnosti za pokretanje postupka dodjele koncesije na javnu raspravu,  Zaključak o upućivanju Elaborata zone zaštite izvorišta „Dalečko vrelo“ Općina Novi Travnik na javnu raspravu, Zaključak o upućivanju Elaborata zaštita izvorišta „Dusina“ Općina Novi Travnik na javnu raspravu , Zaključak o upućivanju Elaborata zaštita izvorišta „Lupežovac“ Općina Novi Travnik na javnu raspravu kao i Zaključak o upućivanju Elaborata zaštita izvorišta „Oparac“ Općina Novi Travnik na javnu raspravu.

Na 3. redovitoj sjednici  Općinsko vijeće  donijelo je Odluku o imenovanju savjeta za sigurnost prometa u lokalnom cestovnom prometu na području općine Novi Travnik kao i  Odluku o usvajanju Izvješća o radu Savjeta za sigurnost prometa u lokalnom cestovnom prometu.

Predsjedatelj Općinskog vijeća Novi Travnik, g. Selver Zukić obavijestio je vijećnike da je za  srijedu 03.03.2021. godine planirana  Svečana sjednica Općinskog vijeća a u povodu obilježavanja Dana neovisnosti BIH.

 Zbog obveze poštivanja higijensko – epidemioloških mjera te naredbi koje su izdane zbog prisustva  pandemije corona virusa u BIH, na sjednicu se ove godine neće pozivati predstavnici društveno- političkog života naše općine.