Notice

Vijesti

Poziv na javnu raspravu

Pozivaju se svi zainteresirani na javnu raspravu o Elaboratu zaštite izvorišta „Dusina“, Elaboratu zaštite izvorišta „Lupežovac“, Elaboratu zaštite izvorišta „Oparac“ i Elaboratu zona sanitarne zaštite izvorišta „Dalečko vrelo“ koja će se održati u srijedu, 17.03.2021. godine u 12 sati u velikoj sali Općine Novi Travnik

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresirana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno na protokol Općine ili na e-mail službe ont.gospodarstvo@tel.net.ba do 26.03.2021. godine.

Uvid u predmetne Elaborate može se izvršiti svakim radnim danom u Općini, kancelarija broj 18. ili na web stranici Općine www.ont.gov.ba na sljedećem linku ELABORATI.