Notice

Vijesti

Poništava se Javni poziv za finansiranje projekata iz potpora neprofitnim organizacijama

Na temelju člana 38. Statuta Općine Novi Travnik ( „ Službeni glasnik Općine Novi Travnik“, broj 3/08), a u vezi Odluke o izvršenju Budžeta Općine Novi Travnik za 2011. godinu i Odluke o usvajanju Budžeta Općine Novi Travnik za 2011. godinu („Službeni glasnik Općine Novi Travnik“, broj 7/10 od 31.12.2010.godine ), načelnik Općine u cijelosti

 

PONIŠTAVA JAVNI POZIV

 

za finansiranje projekata iz potpora neprofitnim organizacijama broj: 01-14-268/11 od 21.02.2011. godine koji je objavljen dana, 21.02.2011. godine na oglasnim tablama Općine Novi Travnik, službenoj web stranici Općine Novi Travnik i putem Radio postaje Novi Travnik.
Predloženi projekti ne poboljšavaju kvalitetu života građana niti podstiču ekonomski razvoj Općine Novi Travnik, ne podržavaju rješavanje problema „ranjivih“ kategorija stanovništva (naročito žena i mladih) i ne sadrže inovativni aspekt.

 

N A Č E L N I K 

Lendo Refik

U Novom Travnik, 16.05.2011.
Broj: 01-14- 268 -1/11