Notice

Vijesti

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

Pozivaju se svi zainteresirani na javnu raspravu o Davanju prethodne suglasnosti za istraživanje i eksloataciju mramora i mramornih vapnenaca na lokalitetu Sebešić, MZ Rostovo, Općina Novi Travnik, koju je pokrenula tvrtka „ Bomax“ d.o.o. Novi Travnik.

Javna rasprava održat će se 19.03.2021 god. (petak) u prostorijama Lovaćkog doma u Sebešiću, MZ Rostovo, sa početkom u 11.00 sati.