Notice

Vijesti

Informacija o održavanju Radionice za definisanje prijedloga vizije općine Novi Travnik

U cilju izrade Strategije razvoja općine Novi Travnik za period 2013-2017. god., u  srijedu, 18.09.2013. god. u Sali Općinskog vijeća Novi Travnik, održaće se Radionica za definisanje prijedloga vizije općine Novi Travnik.

Nosioci aktivnosti na izradi Strategije razvoja su Općina Novi Travnik i agencija REZ Zenica.

Strategija razvoja biti će dokument konsenzusa na osnovu kojeg Općina Novi Travnik, poslovna zajednica , nevladine organizacije i građani preuzimaju određene obaveze za budućnost. 

Ovaj dokument priprema se i implementirati će se uz učešće svih ključnih osoba i institucija  koji imaju utjecaj na razvoj – uz poštovanje javnosti.

Radionica za definisanje prijedloga vizije općine Novi Travnik održaće se prema sljedećem planu:

  1. Predstavljanje projektnog tima i metodologije izrade strategije razvoja
  2. Prezentacija i objašnjenje termina „vizija“
  3. Diskusija
  4. Individualni rad učesnika na prijedlozima vizije
  5. Diskusija i završne napomene

Planirano je da Radionica traje od 9.00 do 15.30 sati, a realizirati će se kroz grupe:

  1. Grupa : Industrija i MSP - 9.00-10.30 h
  2. Grupa: Poljoprivreda - 10.30-12.00 h
  3. Grupa: Turizam i trgovina - 12.30-14.00 h

Grupa: Saobraćaj,veze,javni sektor i ostali sektori – 14.00-15.30 h