Notice

Vijesti

Najava 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Novi Travnik

Sjednica će se održati u četvrtak 19.09.2013. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10:00 sati.  

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

 1. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Novi Travnik za razdoblje od 01.01.2013.do 30.06.2013.godine;
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama budžeta općine Novi Travnik za 2013.godinu;
 3. Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje za Eshera Ljubunčića iz Novog Travnika;
 4. Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje za Mladena Kozinu iz Novog Travnika;
 5. Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje preduzeću DAVID d.o.o. Novi Travnik iz Novog Travnika;
 6. Prijedlog Odluke o o raspisivanju Javnog konkursa za prodaju etažnog poslovnog prostora u Novom Travniku, u vlasništvu Općine Novi Travnik;
 7. Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje Župi Uzašašća Gospodinova u Novom Travniku;
 8. Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje Tonči Bavrka iz Novog Travnika;
 9. Prijedlog Odluke o pristupanju izrade Urbanističkog projekta podzemne trase za polaganje instalacija kablovskih operatera na užem urbanom području Općine Novi Travnik;
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju Idejnog projekta za legalizaciju bespravno dograđenih  poslovnih objekata;
 11. Prijedlog Odluke o pristupanju izrade Urbanističkog projekta za izgradnju objekta Kantonalnog Zavoda za zdravstveno osiguranje
 12. Prijedlog Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva;
 13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju datuma održavanja izbora za članove savjeta mjesnih zajednica.