Notice

Vijesti

Održana 9. sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik

Općinsko vijeće Novi Travnik na 9. redovitoj sjednici održanoj 19.09.2013. godine usvojilo je  Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Novi Travnik za razdoblje od 01.01.2013.do 30.06.2013.godine. Nakon pojašnjenja proračunskih stavki i planiranih preinaka, od strane pomoćnika načelnika za financije i proračun gospodina Blaguna Lovrinovića, Općinsko vijeće donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Novi Travnik za 2013.godinu.

Nakon kraće rasprave  donesena su slijedeća rješenja: Rješenje o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje za Eshera Ljubunčića iz Novog Travnika; Rješenje o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje za Mladena Kozinu iz Novog Travnika i Rješenje o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje poduzeću DAVID d.o.o. Novi Travnik iz Novog Travnika.

Donijeta je Odluke o  raspisivanju Javnog konkursa za prodaju etažnog poslovnog prostora u Novom Travniku, u vlasništvu Općine Novi Travnik.

Općinsko vijeće donijelo je Rješenje o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje Župi Uzašašća Gospodinova u Novom Travniku kao i Rješenje o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje Tonči Bavrka iz Novog Travnika.

 Odluka o pristupanju izrade Urbanističkog projekta podzemne trase za polaganje instalacija kablovskih operatera na užem urbanom području Općine Novi Travnik donijeta je nakn što su viječnici  saslušali  pojašnjenja nadležne službe .

Nakon grafičke prezentacije Idejnog projekta za legalizaciju bespravno dograđenih  poslovnih objekata odlučeno je  da se rasprava o ovoj točci dnevnog reda odlaže kako bi se u proces uključile i druge zainteresirane strane kao što su stanari zgrada, vlasnici prostora, predstavnici mjesnih zajednica i dr.

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o  pristupanju izrade Urbanističkog projekta za izgradnju objekta Kantonalnog Zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Hamid Migalo je prezentirao bitne odredbe zakona o vatrogastvu nakon čega je Općinsko vijeće donijelo Odluku o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva.

Na temelju ukazane potrebe,Općinsko vijeće donijelo je i Odluku o utvrđivanju datuma održavanja izbora za članove savjeta mjesnih zajednica.

Na 9. redovitoj sjednici  donijeta je i Odluka o pokretanju Javnog nadmetanja za prodaju garaža u Novom Travniku, u vlasništvu i posjedu Općine Novi Travnik.

Donijeto  je  Rješenje o preuzimanju neizgrađenog građevinskog  zemljišta radi privođenja trajnoj namjeni od ranijeg  posjednika ŠPD „Srednjobosanske šume“d.o.o. Donji Vakuf na Općinu Novi Travnik.

Također,  donijeta je Odluka  o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Novi Travnik.