Notice

Vijesti

Pilotiranje razvijenih smjernica za postupanje u slučaju nasilja nad djecom

 

U općini Novi Travnik dana 25.09.2013. god. je održana radionica na temu „Prezentacija Smjernica za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini“.

 

Radionica je održana u okviru Projekta „Unaprjeđenje identifikacije i upućivanja slučajeva nasilja nad djecom“ koji se implementira u okviru regionalnog Projekta „Zaštita djece od nasilja u jugoistočnoj Europi“. Projekt je podržan od strane Europske unije i UNICEF-a BiH, uz tehničku podršku Inicijative za bolju i humaniju inkluziju ( IBHI ) i realizira se u 10 ciljanih općina na području Bosne i Hercegovine: Novi Travnik, Posušje, Sanski Most, Stolac, Tešanj i Višegrad ( F BiH ), Bileća, Kotor Varoš, Laktaši, Novi Grad (RS).

 

Cilj projekta je pilotiranje razvijenih „Smjernica za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u BiH“ koje su objavljene u „Sl. glasniku BiH“ broj: 56/13. Izrada Smjernica je bila u nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa entitetskim ministarstvima socijalne zaštite i stručnim ekspertima iz oblasti nasilja nad djecom.

 

Radionica je za cilj imala prezentaciju Smjernica na lokalnom nivou a radi unapređivanja identifikacije i upućivanja u slučajevima nasilja nad djecom. Učesnici/ce radionice su bili predstavnici/e Vijeća učenika i Vijeća roditelja iz obrazovnih ustanova. Radionicu su vodili profesionalci/ke iz sektora socijalne zaštite, policije, obrazovanja i zdravstva,  koji su predloženi od strane Komisije za unapređenje socijalne zaštite i inkluzije djece Općine Novi Travnik.

Svojim prisustvom radionicu je podržao i načelnik općine g. Refik Lendo, kao i ostali predstavnici općine iz navedenih sektora.