Notice

Vijesti

Uspjela Akcija sadnje ukrasnog bilja i drveća

Novi Travnik  i ove godine  bio je sudionik  akcije „ Let's do it“ koja je  provedena pod motomMilion sadnica za 1 dan“.

Akcija je bila  posvećena  pošumljavanju šumskog zemljišta, ali i sadnji drveća u parkovima, drvoredima, dvorištima.

Učešće u akciji  uzele su gotovo sve novotravničke škole, koje su sadite drveće u školskim dvorištima ali i na gradskim javnim zelenim površinama.

U suradnji sa  Općinom Novi Travnik i JKP „Vilenica-Čistoća“, novo raslinje posađeno je u dvorištima JU „Dječji vrtić“ , JU „Centar za socijalni  rad „ kao i uz  gradsku sportsku dvoranu i  bazen.

Sadnice ukrasnog bilja i drveća za potrebe provođenja akcije osigurala je  Šumarija Novi  Travnik  a alat za rad  Služba za civilnu zaštitu.

Kako je akcija provedena na terenu možete pogledati u foto galeriji.