Notice

Vijesti

Javna rasprava u okviru 10. sjednice Općinskog vijeća

Deset točaka dnevnog reda razmatrano je na desetoj sjednici Općinskog vijeća Novi Travnik, održanoj  24.10.2013. godine.

 U formi javne rasprave na  sjednici razmatrani su Nacrt Zakona o prostornom uređenju, Nacrt Zakona o građenju kao i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama . Nacrte  zakona prezentirali su predstavnici dvaju  ministarstava Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog Kantona.

Općinsko vijeće razmatralo je Izvješće  JKP Vilenica-Čistoća d.o.o Novi Travnik a  po pitanju zaključaka Općinskog vijeća Novi Travnik sa 8. redovne sjednice. Razmatran je cjenik usluga JKP Vilenica – Čistoća d.o.o. Novi Travnik i mogućnosti za kreditno zaduženje JKP Vilenica – Čistoća d.o.o. Novi Travnik. Nakon provedene rasprave, obje točke vraćene su na  doradu predlagaču odnosno Skupštini poduzeća.

Općinsko vijeće Novi Travnik  razmatralo je informaciju o stanju lokalnih puteva na području općine Novi Travnik , gdje se  posebno raspravljalo  o obvezama Općine, sukladno  Zakonu o cestama FBIH.

Prihvaćen je prijedlog Odluke i  imenovan član Općinskog izbornog povjerenstva Novi Travnik a iz razloga što je dosadašnjem članu  Povjerenstva iz reda bošnjačkog naroda istekao mandat.

 Na 10. sjednici  donesena je Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi, kao Rješenje o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta od ranijih posjednika na Općinu Novi Travnik.

Općinsko vijeće usvojilo je  Idejni projekt za legalizaciju bespravno dograđenih poslovnih objekata u okviru Regulacionog plana stambeno-poslovne zone „Trg Federacije – Kalinska“.

Raspravi koja je prethodila usvajanju  Idejnog projekta  nazočili su zainteresirani stanari  gradskog kvarta na koji se projekt odnosi a koji su imali priliku iznijeti svoje stavove i primjedbe.