Notice

Vijesti

Informacija o održavanju Radnog sastanka za rad na Strategiji razvoja općine Novi Travnik

Nastavljajući sa aktivnostima na  izradi Strategije razvoja općine Novi Travnik za period 2013-2017., Općina Novi Travnik i Agencija REZ organiziraju  u  četvrtak, 07.11.2013. god. u Sali Općinskog vijeća Novi Travnik, Radni sastanak  na kojem će se izvršiti analiza stanja u pojedinačnim sektorima  u cilju kreiranja sveobuhvatne slike o internim i eksternim faktorima koji mogu utjecati na razvoj općine.

 

Strategija razvoja biti će dokument konsenzusa na osnovu kojeg Općina Novi Travnik, poslovna zajednica , nevladine organizacije i građani preuzimaju određene obaveze za budućnost.

Ovaj dokument priprema se i implementirati će se uz učešće svih ključnih osoba i institucija  koji imaju utjecaj na razvoj – uz poštovanje javnosti.

Radni sastanak će se održati prema sljedećem planu:

  1. Izvještaj o napretku u izradi Strategije (10 min)
  2. Prezentacija –značaj i pojašnjenje načina izrade Analize(15 min)
  3. Diskusija (10 min)
  4. Rad učesnika na Analizi situacije (40 min)
  5. Diskusija i završne napomene (15 min)

Planirano je da Radni sastanak traje od 9.00 do 15.30 sati, a realizirati će se kroz grupe:

  1. Grupa : Industrija i MSP - 9.00-10.30 h
  2. Grupa: Poljoprivreda - 10.30-12.00 h
  3. Grupa: Turizam i trgovina - 12.30-14.00 h

Grupa: Saobraćaj,veze,javni sektor i ostali sektori – 14.00-15.30 h