Notice

Vijesti

Proračun Općine Novi Travnik za 2014. iznosi 7.633.721 KM

Na zadnjoj sjednici  održanoj u 2013. godini Općinsko vijeće Novi Travnik  donijelo je Odluku o  usvajanju Proračuna za 2014. godinu.

Proračun iznosi 7.633.721 KM, od čega su  prihodi 5.215.313 KM a kapitalni primitci 2.418.408 KM.

Na istoj sjednici usvojeno je i slijedeće:

 • Odluka o usvajanju budžeta Općine Novi Travnik za 2014. god.
 • Odluka o izvršenju budžeta Općine Novi Travnik za 2014. god.
 • Odluka o usvajanju projekata za kapitalna ulaganja za 2014. Godinu
 • Odluka o pokretanju postupka Javnog nadmetanja za prodaju gradskog bazena sa zemljištem i pratećim objektima u Novom Travniku, u vlasništvu i posjedu Općine Novi Travnik
 • Odluka o preuzimanju obaveza iz Plana upravljanja za serijsku međudržavnu nominaciju nekropola sa stećcima
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva/Komisije za provođenje javnih natječaja/konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta u općini Novi Travnik
 • Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za proračun, financije i ekonomska oitanja/ Komisije za budžet, finansije i ekonomska pitanja
 • Odluka o razrješenju člana OIP/OIK-e Novi Travnik
 • Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu
 • Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica
 • Rješenje o prestanku mandata članu savjeta MZ Nević Polje
 • Odluka o dodjeli mandata Članu savjeta MZ Nević Polje
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti društvu „Glanz Investment“ doo Sarajevo