Notice

Vijesti

Vlada Japana donirala više od 92,233 EUR-a za renovaciju Sportskog centra u Novom Travniku

Ugovor o grantu za projekt “Rekonstrukcije Sportskog centra u Novom Travniku” u iznosu od 92.233 EUR-a potpisali su NJ.E. Hideo Yamazaki, ambasador Japana u BiH i gosp. Refik Lendo, načelnik Općine Novi Travnik 4. Februara, 2014. god. u Ambasadi Japana, Sarajevo.

Vlada Japana je odlučila da dodijeli grant općini Novi Travnik u iznosu od 92,233 EUR-a za renovaciju Sportskog centra “ORŠK” Novi Travnik u okviru Programa grant podrške za temeljne projekte. Sportski centar  se suočava sa problemom starenja objekata što stvara poteškoće za bavljenje sportom u centru i obeshrabruje ljude da koriste objekte. Kroz ovaj projekt biće urađena renovacija košarkaškog igrališta, kanalizacije, rasvjete i sanitarnih čvorova, te će se izgraditi teniski teren kako bi se stanovnici mogli baviti sportom u odgovarajućim uslovima i objektima.

Realizacija ovog projekta će omogućiti da se riješe problemi sa kojima se sportski centar trenutno suočava, kao i stvoriti prostor za interakciju ljudi u Novom Travniku. Nakon renoviranja, svi učenici bošnjačkih i hrvatskih osnovnih i srednjih škola u Novom Travniku će koristiti sportski centar za tjelesni odgoj i sportske događaje, kao što je planirano i za sve stanovnike općine.

Na osnovu uvjerenja da sport može biti koristan način stvaranja okruženja u kojem ljudi mogu da se ujedine, i uklone barijere koje postoje između njima, kao i da ohrabri integraciju različitih grupa, Japan će i dalje podržavati projekte koji mogu pomoći u izgradnji odnosa između različitih grupa ili zajednica kroz sport.