Notice

Vijesti

Usvojen Program rada Općinskog vijeća za 2014. godinu

Trinaesta redovita sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik održana u četvrtak, 06.02.2014. godine, u sali Centra za socijalni rad, otpočela je usvajanjem zapisnika i iznošenjem vijećničkih pitanja.

Predsjedatelj Općinskog vijeća g Slavko Marin, izvijestio je vijećnike da je u tijeku renoviranje sale Općinskog vijeća u zgradi Općine te konstatirao da su ispunjeni uvjeti za neometan rad vijećnika na 13. redovitoj sjednici.

Jedan vijećnik dao je prijedlog da se sa predloženog dnevnog reda skinu dvije točke, što nakon provedene diskusije, vijećnici glasovanjem nisu usvojili.

 

Uz manje dopune u smislu promjene vremenskih perioda kada će Vijeće razmatrati određena pitanja od značaja za lokalnu zajednicu usvojen je predloženi Program rada Općinskog vijeća Novi Travnik za 2014. godinu.

 

Općinsko vijeće , nakon provedene   rasprave, donijelo je Rješenje o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje  Medžlisu Islamske zajednice Novi Travnik , Rješenje o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje  Martinu Banoviću iz Novog Travnika , Rješenje o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje poduzeću „Trgoten“ d.o.o. Travnik i Rješenje o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Handžić Zlatka iz Novog Travnika.

Odluka o pristupanju izrade izmjene i dopune Regulacionog plana Industrijsko-uslužne zone „Neobarje“ Novi Travnik većinom glasova nazočnih vijećnika je donesena kao i Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje, radi izgradnje objekta Srednje škole u Novom Travniku.

Općinsko vijeće donijelo je Rješenje o razrješenju člana UO JU „Dječji vrtić“ Novi Travnik, iz reda roditelja a donijelo je i Rješenje o konačnom imenovanju člana UO JU „Dječji vrtić“ Novi Travnik , iz reda uposlenika ove ustanove.