Notice

Vijesti

Deminirano 60.459 m2 na Sebešiću

Služba za civilnu zaštitu općine Novi Travnik protekle godine prema više donatora kandidirala je projekte deminiranja minama zagađenih prostora na području naše općine. Neki od projekata realizirani su već u 2013. godini dok je dio rađen i u 2014. godini.

Deminiranje je trajna zadaća na čemu će se, u skladu sa raspoloživim  financijskim i ljudskim resursima raditi i dalje.

U cilju zaštite  ljudskih  života a prema projektu BH-MAC-a, završeno je čišćenje površine (deminiranje)  60.459 m kvadratnih na lokalitetu SEBEŠIĆ-KRIŽ.

Izvođač radova bio je FU CZ -  „B“- tim Busovača.

Prilikom rada na terenu pronađeno je 87 komada NUS-a.

Čišćenje terena rađeno je u periodu od 04.07.2013 do 14.02.2014.