Notice

Vijesti

Održana 14. redovita sjednica općinskog vijeća

Sjednica se održala u četvrtak,20.03.2014. godine , u sali Centra za socijalni rad Novi Travnik sa početkom u 10:00 sati.

Nakon usvajanja dnevnog reda, pom. načelnika za financije Blagun Lovrinović obrazložio je prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-31.12.2013. godine a nakon provedene rasprave Općinsko vijeće usvojilo je Odluku.

Općinsko vijeće Novi Travnik  usvojilo je Odluku o usvajanju izvještaja o utrošku sredstava za lokalne puteve u 2013. godini kao i Odluku o usvajanju programa ušteda u 2014. godini.

Načelnik Refik Lendo  predstavio je Izvještaj o radu za 2013 i program rada za 2014. godinu Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik nakon čega je  Općinsko vijeće donijelo  Odluku o prihvatanju izvještaja o radu Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik za 2013.godinu i  Zaključak o davanju saglasnosti na program rada Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik za 2014. godinu.

 Odluku o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Travnik za    2013. godinu donijelo je Općinsko vijeće Novi Travnik, nakon prezentacije općinske pravobraniteljice Sedžide Terzić.

Na 14. redovitoj sjednici donijeta je Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² (metra kvadratnog) korisne stambene površine na području Općine Novi Travnik u 2013. godini, Rješenje o dopuni Rješenja o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi građenja Islamskog centra Novi Travnik Medžilisu Islamske zajednice Novi Travnik i Rješenje o dopuni Rješenja o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi građenja Župi Presvetog Trojstva Novi Travnik.

Donesena je i Odluka o izmjeni odluke o utvrđivanju visine komunalnih naknada.

Općinsko vijeće raspravljalo je o potrebi zaštite izvorišta za piće na području novotravničke općine i donijelo slijedeće :

  1. Odluka o dopuni odluke o zaštiti izvorišta za piće „Dusina”;
  2. Odluka o dopuni odluke o zaštiti izvorišta za piće „Lupežovac”;
  3. Odluka o izmjeni odluke o zaštiti izvorišta za piće „Dalečko vrelo”;
  4. Odluka o dopuni odluke o zaštiti izvorišta za piće „Oparac”;
  5. Odluka o dopuni odluke o zaštiti izvorišta za piće „Jaglinac”;

U sklopu ovih odluka donesen je i zaključak kojim se od nadležnih traži obustava sjeće šume u određenim zonama sanitarne zaštite izvorišta, kao i pošumljavanje na lokalitetima sanitrarne zaštite izvorišta.

 

Na  prijedlog grupe građana, Općinsko vijeće  donijelo je Odluku o prihvatanju inicijative za osnivanje Mjesne zajednice Rastovci.

Ekrem Hajrić ,voditelj Biroa - Ispostave za zapošljavanje Novi Travnik  prezentirao je općinskim vijećnicima Informaciju o radu Biroa – Ispostave Novi Travnik za period 01.01. do 31.12.2013.god i odgovarao na brojna pitanja vezano za proces zapošljavanja, ukupan broj i strukturu nezaposlenih, mogučnosti samozapošljavanja i dr.

Općinsko vijeće donijelo  je  Zaključak o pokretanju inicijative za reviziju izvršene privatizacije na području općine Novi Travnik i uputilo Federalnoj i kantonalnoj vladi, te federalnoj i kantonalnoj agenciji za privatizaciju.

Kao posljednju tačku dnevnog  reda Vijeće je razmatralo Odluku o načinu dodjele u zakup zemljišta u državnom vlasništvu i visini zakupnine, koju je usvojilo većinom glasova.