Notice

Vijesti

Općina odjenula radnike komunalnog poduzeća

Prepoznavši potrebu  poboljšanja uvjeta rada  zaposlenika JKP „Vilenica – Čistoća“ Novi Travnik koji u svim vremenskim prilikama i neprilikama svoje radno vrijeme provode na gradskim ulicama kao i rurarnim dijelovima općine,donijeta je odluka o nabavci  radne opreme.

 

Riječ je o 23 kompleta odjeće (hlače, bluza i jakna) i prikladnih cipela. Odjeća je nabavljena namjenski, dakle prilagođena potrebama vrste posla koje uposlenici ovog javnog komunalnog poduzeća obavljaju . Bluze su od ojačanog materijala kao i jakne , sa rukavima koje je  moguće po potrebi skinuti.

Kako je riječ o profesionalnoj  opremi koja će i bojom biti upečatljiva, radnici na terenu  pri radu će biti prepoznatljivi građanima, korisnicima usluga JKP „Vilenica- Čistoća“,čime se biti vidljivo svakodnevno prisustvo radnika na terenu a time povećano i zadovoljstvo građana aktivnostima koje se provode na čišćenju ulica, odvozu smeća, održavanju zelenih površina, sadnji cvijeća i dr.

U krugu JKP „Vilenica – Čistoća“ Novi Travnik u  srijedu, 26.03.2014.godine, načelnik Općine Novi Travnik Refik  Lendo  , koji je i odobrio izdvajanje  sredstava iz općinskog proračuna za 2014. godinu za ovu namjenu, u radnoj posjeti , izvršio je pregled donirane opreme.

Tom prilikom, načelnik Općine je istako potrebu jačanja mreže organiziranog odvoza smeća iz rurarnih sredina,  poduzimanje mjera na povećanju svijesti građana  u pogledu zaštite životne sredine i svakako  veći angažman JKP „Vilenica –Čistoća“ kada je u pitanju redovit odvoz smeća i održavanje zelenih površina .