Notice

Vijesti

Javni poziv za sufinanciranje nabavke plastenika poljoprivrednicima

J A V N I P O Z I V

za sufinanciranje nabavke plastenika poljoprivrednicima

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Sufinanciranje nabavke plastenika površine 50 m², bez dodatne opreme. Sufinanciranje će se vršiti na principu: 50% sredstava će obezbijediti općina, a 50% korisnik.

II PRAVO UČEŠĆA I USLOVI ZA DODJELU

Pravo učešća imaju lica upisana u registar poljoprivrednih proizvođača (fizička lica) sa prebivalištem na području općine Novi Travnik, te koji posjeduju ili su korisnici zemljišta na kojem će se podići plastenik na području općine Novi Travnik i koji ispunjavaju slijedeće uslove:

  1. da je podnosilac zahtjeva zakonski korisnik zemljišta pogodnog za postavljanje plastenika i plaseničku proizvodnju na području općine Novi Travnik,
  2. da navedeno zemljište pripada poljoprivrednom gazdinstvu, tj. da se nalazi u mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva

 

Kompletan tekst javnog poziva možete pogledati ovdje.

Zahtjev možete preuzeti ovdje.