Notice

Vijesti

Potpisani ugovori o volontiranju

(Kliknite na sliku da pogledate više fotografija)

Deset volontera danas je ( petak, 18.07.2014.)u prostorijama Općine Novi Travnik potpisalo Ugovor o volonterskom radu.

Ugovore je, u ime poslodavca, potpisao načelnik Općine Refik Lendo koji je volontere upoznao sa planiranim aktivnostima vezanim za rad u Općini i JU i JP, gdje će volonteri biti raspoređeni na radu.

 

Ugovori su potpisani radi stručnog  osposobljavanja 10 volontera za  samostalni rad i stjecanje uvjeta za polaganje  stručnog ispita bez  zasnivanja radnog odnosa.

Volonterski rad trajat će godinu dana  a računat će se kao   pripravnički staž a počet će od 01.08.2014. godine.

Svakom volonteru za vrijeme trajanja volonterskog rada pripada naknada za ishranu  ( topli obrok) kao i  naknada za prijevoz. Također,  volonteri imaju pravo  na zdravstveno osiguranje utvrđeno  propisom za nezaposlene osobe.

Temeljem Javnog oglasa  za prijem volontera sa visokom stručnom spremom, Općina Novi Travnik primila je 11 volontera ali je jedan  volonter u međuvremenu odustao od volontiranja budući je našao posao kod drugog poslodavca.