Notice

Vijesti

Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi izgradnje poslovnih objekata u skladu sa Regulacionim planom industrijsko-uslužne zone „Neobarje“ u Novom Travniku

Predmet javnog konkursa je dodjela neizgrađenog građevinskog zemljišta, površine P=7.374,00 m² za izgradnju poslovnog objekta u skladu sa Regulacionim planom industrijsko-uslužne zone „Neobarje“ u Novom Travniku, naselje Stojkovići, na zemljištu označenom: k.č.broj: 557/6, upisana u elektronski zk.ul.broj: 256, K.O. Bučići, po novom premjeru upisana u katastarski operat Općine Novi Travnik kao k.p. broj: 738/4, p.l. broj: 67, k.o. Stojkovići.

 

Naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište na korištenje obuhvata:

  • početna cijena naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište iznosi 15,00 KM po 1 m²,
  • cijena naknade za pogodnost građevinskog zemljišta (renta) iznosi 18,00 KM po 1 m², korisne površine.

 

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovdje.