Notice

Vijesti

OBAVJEŠTENJE

U povodu  snježnih padavina Općina Novi Travnik poduzima  potrebne mjere na čišćenju puteva u  cilju neometanog kretanja ljudi i vozila.

Istodobno,  upozorava se  stanovništvo Općine da je obavezno pristupiti čišćenju snijega ispred svojih ulaza kao i skidanju snijega s vlastitih objekata, kuća i drugih stambenih objekata.

Ovoj obavezi podliježu i vlasnici privatnih poduzeća koji su obvezni raditi na  uklanjanju snijega i leda ispred svojih poslovnih prostora kako bi se ublažile neprilike izazvane velikim padavinama.

Građanstvo općine Novi Travnik posebno upozoravamo da je, sukladno članku 145 Odluke o komunalnom redu zabranjeno :

  • iznošenje  i gomilanje  snijega  iz dvorišta,  bašta  i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare,
  • bacanje  snijega  i leda ispred zgrada i poslovnih  objekata na ulicu,
  • zatrpavanje snijegom i ledom slivnika i drugih otvora,
  • deponovanje snijega i leda na javne površine,
  • parkiranje  vozila  na prometnicama,  na ili uz trotoare  na način da se onemogući rad zimske službe, sankanje i klizanje na javnim prometnim površinama.

N A Č E L N I K

Refik Lendo