Notice

Vijesti

ZAKAZANA 21. (DVADESETPRVA) REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 19.02.2015. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

  1. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Novi Travnik za 2015 godinu;
  2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o usvajanju liste projekata, planiranih za realizaciju po Programu IFAD-a;
  3. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta za lokaciju stambeno-poslovne zgrade u okviru Urbanističkog plana Novog Travnika 2026. – izmjene i dopune;
  4. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Nacrt Prostornog plana Općine Novi Travnik za period 2006. – 2026. godine – izmjene i dopune;
  5. Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta od ranijeg vlasnika i posjednika Osnovne škole „Novi Travnik“ na Općinu Novi Travnik;
  6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o načinu dodjele u zakup zemljišta u državnom vlasništvu i visini zakupnine;
  7. Prijedlog Odluke o kupoprodaji garaža;
  8. Prijedlog Odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu i posjedu Općine Novi Travnik;
  9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju datuma održavanja izbora za članove Savjeta MZ Bare i Pećuj.

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Slavko Marin