Notice

Vijesti

Zbor građana za izbor članova Savjeta Mjesne zajednice Pečuj

Pozivaju se građani Mjesne zajednice Pečuj da prisustvuju zboru građana za izbor članova Savjeta Mjesne zajednice Pečuj.

Zbor građana za izbor članova Savjeta Mjesne zajednice Pečuj će se održati 22.3.2015.godine (nedjelja) u prostorijama Mjesne zajednice Pečuj, sa početkom u 15.00 sati.

Za zbor građana se predlaže slijedeći

D n e v n i   r e d

Izbor članova za Savjet Mjesne zajednice Pečuj

  1. predlaganje kandidata za članove Savjeta Mjesne zajednice,
  2. utvrđivanje kandidatske liste i
  3. glasanje za kandidatsku listu.

Pozivaju se građani Mjesne zajednice Pečuj da prisustvuju zboru građana u što većem broju, kako bi zbor građana mogao punovažno odlučivati. Zbor građana se održava kao jedinstven zbor Mjesne zajednice, a pravo sudjelovanja imaju birači sa prebivalištem na području Mjesne zajednice Pečuj.

PREDSJEDNIK SAVJETA 

MJESNE ZAJEDNICE,

Zahirović Hasib