Notice

Vijesti

NAJAVA 22. (DVADESETDRUGE) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 09.04.2015. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-31.12.2014. godine;
 2. Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarenju plana i programa održavanja i rekonstrukcije lokalnih putova na području  Općine Novi Travnik;
 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² (metra kvadratnog) korisne stambene površine na području Općine Novi Travnik u 2014. godini;
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za davanje stručne ocjene u postupku donošenja Urbanističke saglasnosti u Općini Novi Travnik,
 5. Prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta MZ Bare,
 6. Izvještaj o radu za 2014 i program rada za 2015. godinu Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik
  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja o radu Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik za 2014.godinu
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na program rada Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik za 2015. godinu;
 1. Izvještaj o radu za 2014 i plan rada za 2015. godinu JU Centar za socijalni rad Novi Travnik
  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja JU Centar za socijalni rad Novi Travnik za 2014. godinu
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na program rada za 2015. godinu JU Centar za socijalni rad Novi Travnik
 1. Izvještaj o radu za 2014 i plan rada za 2015. godinu JU „Dječiji vrtić“ Novi Travnik
  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja JU „Dječiji vrtić“ Novi Travnik za 2014. godinu
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na program rada za 2015. godinu JU „Dječiji vrtić“ Novi Travnik
 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Travnik za 2014. godinu.

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA 

Slavko Marin