Notice

Vijesti

O problemima lovstva

Kako Skupština SBK nje donijela odluku o formiranju lovišta na području kantona, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede“ trenutno gospodari lovištima na području SBK ( putem Kantonalne uprave za šumarstvo) a na tragu čega je utvrđena i zabrana ulaska u lovišta sa dugim cijevima svim licima.

Tim povodom, u zgradi Općine Novi Travnik, u utorak, 29.06.2015. godine održan je  sastanak sa predstavnicima novotravničkih lovačkih društava „Srndać“ i „Pavlovica“.

Sastanku je prisustvovao i predstavnik Kantonalne uprave za šumarstvo.

Tema sastanka bila je problematika lovstva na području općine Novi Travnik.

Po obavljenoj diskusiji donijeti su slijedeći Zaključci:

  1. Koordinirati rad lovočuvara i čuvara šuma na poslovima zaštite lovišta i divljači;
  2. Općina podržava zahtjeve lovačkih udruženja da se lovočuvarima dozvoli ulazak u lovište sa dugim cijevima, o čemu će uputiti dopis Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
  3. Tražiti da se pri formiranju lovišta obavezno zatraži mišljenje jedinica lokalne samouprave.