Notice

Vijesti

ZAKAZANA 24. (DVADESETČETVRTA) REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 02.07.2015. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10:30 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju budžeta Općine Novi Travnik za 2015.godine;
  2. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa (licitacija) za prodaju državnog zemljišta u ulici Mehmeda Spahe radi rješavanja komunalne infrastrukture za poslovne objekte-zgrada obdaništa;
  3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju lokacija za kontejnere na području općine Novi Travnik;
  4. Prijedlog Odluke o naplati parking prostora;
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunam odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na području Općine Novi Travnik;
  6. Prijedlog Odluke o usvajanju Urbanističkog projekta Trgovačko-zanatski centar „Zelena pijaca/tržnica“-izmjene i dopune;
  7. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Nacrt Regulacionog plana Industrijsko uslužne zone Neobarje-izmjene i dopune;
  8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JU Centar za socijalni rad Novi Travnik. 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLAVKO MARIN