Notice

Vijesti

OBJAVLJEN JAVNI POZIV FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA

Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo je Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.godinu za transfere:

  • -          Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog nasljeđa
  • -          Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH
  • -          Transfer za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture
  • -          Transfer za sport od značaja za Federaciju
  • -          Transfer za mlade
  • -          Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH

Prijave se mogu poslati zaključno sa 14.09.2015.god.

Sve informacije o pozivu mogu se naći na stranici www.fmks.gov.ba