Notice

Vijesti

NAJAVA 25. (DVADESETPETE) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 17.09.2015. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10:30 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta i o realizaciji plana kapitalnih primitka/potpora i izdataka Trezora Općine Novi Travnik za razdoblje  1.1. do 30.06.2015.godine,
 2. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu preduzeću „FTM“ d.o.o. Novi Travnik;
 3. Prijedlog Odluke o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta od ranijeg vlasnika i posjednika (Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo) na Općinu Novi Travnik;
 4. Prijedlog Odluke o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta od ranijeg vlasnika i posjednika (Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede SBK) na Općinu Novi Travnik;
 5. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Martina Banovića iz Novog Travnika;
 6. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Karamustafić Sevletu iz Novog Travnika;
 7. Prijedlog Odluke o pristupanju utvrđivanja lokacija za privremene montažne objekte - kioske u okviru užeg urbanog područja naselja Novi Travnik;
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana poslovnog centra-industrijsko uslužne zone "Neobarje" - izmjene i dopune;
 9. Prijedlog Odluke o provođenju Regulacionog plana poslovnog centra-industrijsko uslužne zone "Neobarje" - izmjene i dopune; 
 10. Prijedlog Odluke o stimulisanju investitora radi izgradnje poslovnih objekata u Industrijsko-uslužnoj zoni „Neobarje“
 11. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta Odluke o javnim parkinzima na području općine Novi Travnik i upučivanju na javnu raspravu
 12. Prijedlog Rješenja o razriješenju predsjednika Komisije za žalbe
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Komisije za žalbe
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JU Centar za socijalni rad Novi Travnik

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Slavko Marin