Notice

Vijesti

Obavijest obveznicima komunalne naknade

Obavještavaju se obveznici komunalne naknade – vlasnici ili nositelji prava raspolaganja na stanovima,poslovnim prostorima gradskog područja, kao i kućama gradskog i seoskog područja koji su bez osnovanog zakonskog razloga odbili da prime rješenja o komunalnoj naknadi da su bez obzira na odbijanje prijema rješenja obvezni platiti komunalnu naknadu.

Sredstava prikupljena na ime komunalne naknade koriste se za finansiranje troškova obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje:održavanje čistoće na javnim površinama,održavanje javnih zelenih površina,redovno i zimsko održavanje cesta i ulica,održavanje i rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete,održavanje korita rijeka i dr.

Navedenim djelatnostima se osigurava bolji i kvalitetniji život u svim naseljima naše općine i plaćanjem komunalne naknade učestvujete u osiguranju sredstava za plaćanje naprijed navedenih usluga koje se pružaju svim građanima Općine Novi Travnik.

Ovim putem pozivaju se obveznici komunalne naknade vlasnici i nositelj prava raspolaganja stanova,garaža i kuća koji nisu platili svoje obveze za prethodne godine da najkasnije do 31.10.2015 godine izmire svoja dugovanja u suprotnom će nadležna Služba pokrenuti postupak prisilne naplate pred nadležnim organima.