Notice

Vijesti

POZIV ZA NOVE ČLANOVE ODBORA OMLADINSKE BANKE NOVI TRAVNIK

Par riječi o programu Omladinske banke!

Fondacija Mozaik realizuje Program Omladinske banke čiji je cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka i pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih.

Od 2008. do 2011. godine osnovali smo i podržali u partnerstvu sa Općinama Doboj-Jug, Gornji Vakuf-Uskoplje, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Novi Grad, Novi Travnik, Modriča, Mrkonjić Grad, Srbac, Šipovo, Šekovići, Tešanj, Usora, Vukosavlje, Zvornik, Zavidovići i Žepče rad sedamnaest Omladinskih banaka koje su odobrile i podržale 421 projekta neformalnih grupa mladih sa 814.380 KM koje su obezbijedili Fondacija Mozaik od donatora i Općine.

 

Ko upravlja Omladinskom bankom Novi Travnik?

Omladinskom bankom uz podršku Fondacije Mozaik i Općine Novi Travnik upravlja deset članova odbora, mladi od 15 do 30 godina koji žive na teritoriji općine Novi Travnik i izabrani su na javnom pozivu, a imaju ulogu na osnovu definisanih prioriteta i potreba mladih, da upravljaju programom Omladinske banke Novi Travnik koji uključuje i odlučivanje o finansiranju i podršci projektima neformalnih grupa mladih.

 

Fond Omladinske banke Novi Travnik za projekte neformalnih grupa mladih!

U 2011. godini Omladinska banka Novi Travnik je odobrila 13 projekata neformalnih grupa mladih ukupne vrijednosti 50.721,70 KM, od kojih je iznos od 29.220,70 KM obezbijeđen od strane grupa, a iznos od 21.501 KM iz fonda Omladinske banke koji obezbijeđuju Fondacija Mozaik od USAID-a i Općina Novi Travnik.

 

Poziv za izbor novih članova odbora Omladinske banke Novi Travnik je otvoren od 7.11. do 30.11. 2011. godine. Da li si ti osoba:

·      Koja ima od 15 do 30 godina i želi da bude aktivan član/ica odbora Omladinske banke Novi Travnik.

·      Koja će volonterski doprinositi radu Omladinske banke najmanje godinu dana od decembra 2011. godine.

·      Koja je do sada nešto uradio/la za mlade u svojoj školi i općini ili aktivno učestvovao/la u nekoj akciji mladih.

·       Koja zna šta su potrebe mladih u općini i spremna da preuzme odgovornost za odluke koje donosi.

 

Ako se prijaviš i prođeš selekciju evo šta te čeka sa drugim članovima odbora Omladinske banke Novi Travnik:

·         Obavezna edukacija za upravljanje programom Omladinske banke od 15. do 18. decembra u Sarajevu.

·         Info sastanci, treninzi i saradnja sa predstavnicima Općine Novi Travnik i Fondacije Mozaik.

·         Promovisanje programa i edukacija mladih o mobilizaciji lokalnih resursa u tvojoj općini.

·      Otvaranje konkursa Omladinske banke Novi Travnik za projekte neformalih grupa mladih u općini.

·        Prijem prijava, čitanje prijava i odabir prijava projekata za intervuje (preliminarna selekcija).

·    Intervjui sa mladima o prijavama i donošenje odluka sa drugim članovima odbora koji će projekti mladih dobiti bespovratna novčana sredstva Omladinske banke.

·        Obavještavanje nosioca odbijenih i prihvaćenih prijedloga projekata.

·         Potpisivanje ugovora i dodjela sredstava za odobrene projekte.

·         Nadgledanje realizacije projekata, evaluacija i izvještavanje.

·         Saradnja sa članovima odbora drugih Omladinskih banaka.

 

Ako još uvijek misliš da možeš uraditi nešto za sebe i druge mlade u tvojoj općini, a želiš biti član odbora Omladinske banke Novi Travnik, možeš ispuniti prijavu koja se nalazi na www.omladinskabanka.ba i www.ont.gov.ba 

 

Dostavljanje ispunjene prijave na zeljko@mozaik.ba ili u zatvorenoj koverti na protokol općine Novi Travnik je najkasnije do 30. novembra 2011. godine!


Prijavu i poziv možete preuzeti ovdje: